Vad är jägarexamen?

Jägarexamen är i dag ett krav från myndigheterna för att få möjlighet att söka licens för jaktvapen. Men det är så mycket mer än bara detta. Det är också att sätt att möta likasinnade människor som har ett gemensamt intresse för djur och natur.

Under utbildningen får du lära dig grundläggande ekologi. Ekologi handlar om samspelet i naturen och hur olika arter påverkar varandra. Du lär dig mer om många av de viltarter som lever i Sverige, deras beteende, fortplantning mm. Det ingår även ett kortare avsnitt om viltforskning och viltsjukdomar.

Du lär dig också om de olika vapen- och ammunitionstyper som är tillåtna vid jakt. De olika jaktvapnens uppbyggnad, dess olika delar och terminologi. Vidare går man igenom skjutteknik samt säker vapenhantering. Vi går igenom olika jaktformer såsom smygjakt, vakjakt, drevjakt och lockjakt. Hur man använder olika hundraser vid olika typer av jakt, samt hur ett eftersök går till.

Boken ger även kännedom om hur man tar till vara på viltet efter skottet, från passning, flåning, styckning och tillvaratagande av troféer mm.

Man får en inblick om svensk vapenlagstiftning samt andra lagar och förordningar som berör oss jägare.

Jägarexamen är så mycket mer än bara ett "jägarkörkort", det är en helt ny värld som öppnar sig.

Läs gärna mer på http://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/

Jägarexamens olika delmoment

Teoridel

Jägarexamen består av ett teoretiskt prov som testar dina kunskaper om bland annat ekologi, viltarter, jaktformer, jakttider och lagstiftning.

Praktisk del

När du väl klarat den teoretiska delen av jägarexamen så går du över till den praktiska delen.

Det praktiska provet är uppdelat i tre delprov.

Hagelgevär

Säker vapenhantering.

Avståndsbedömning.

Lerduveskytte.

Skytte mot markmål.

Grundprov kulgevär

Säker vapenhantering.

Precisionsskjutning (med jägarmässigt stöd).

Precisionsskjutning (i bänk).

Högviltsprov

Skytte mot stillastående älgfigur (tre godkända serier krävs).

Skytte mot löpande älgfigur (tre godkända serier krävs).

Med en komplett jägarexamen har du rätt att ansöka om kulgevär klass 1-4 samt hagelgevär.

 

Vad kostar jägarexamen?

Kurslitteratur Jägarskoleboxen 795:-

Teorikurs 4200:-

Skyttekurs med vapen- och ammunitionslära 3500:-

Totalkostnad: 8495:-

 

Provkostnader till naturvårdsverket

Teoriprov 500:-

Grundproblemet kulgevär 200:-

Hagelgevärsprov 400:-

Omprov av ett underkänt moment i grundprov kulgevär eller hagelgevär 100:-

Praktiskt högviltsprov 200-300:-

Ammunitionskostnad tillkommer!