KÖPVILLKOR

REGISTRERING AV KÖPARE

Du registrerar dig som köpare på auctionet.com där du godkänner deras villkor samt att du måste godkänna extra villkor för vapenauktioner. https://auctionet.com/sv/signup https://auctionet.com/sv/terms

BUDGIVNING

Köpare skall senast under auktionsdagen ha registrerat sig som budgivare på auctionet.com för att kunna deltaga. Bud kan endast lämnas i jämna belopp och med bestämd lägsta höjning under budgivning. Felaktigt avgivna bud höjs eller sänks till närmast jämna belopp.

0-2000 SEK, 50 SEK/Steg

2000-20 000 SEK, 100SEK/Steg

20 000-100 000 SEK, 500SEK/Steg

över 100 000 SEK, 1000SEK/Steg

Budgivare är betalningsskyldig för inropade föremål.

UTROPSPRIS

I katalogen och vid auktionen anges ett utropspris för varje föremål. Detta är baserat på en marknadsanpassad värdering utförd av Walter Borg. Utropspriset skall endast tjäna som vägledning och det pris som föremålet säljs för kan väsentligt skilja sig från utropspriset.

AVGIFTER VID KÖP

Vid köp tillkommer 25% inkl. moms på det klubbade slutpriset, samt en slagavgift på 80kr. Det totala belopp som köparen skall betala är alltså det klubbade priset plus denna avgift.

BETALNING

Du betalar via "minasidor" på auctionet.com. Det går bra att betala med VISA, Mastercard, Paypal, Banköverföring, Bankgiro.

Observera att det inte går att betala med Presentkort.

 

AVHÄMTNING

Föremål som köpts kan avhämtas först när betalning kommit Walter Borg tillhanda. Köpta föremål kan normalt avhämtas i Walter Borgs butik på Kungsgatan 57B i Stockholm dagen efter auktionen. Om Walter Borg särskilt meddelar så kan föremål som betalats kontant i vissa fall hämtas direkt efter själva auktionen. Endast den som registrerats hos Walter Borg som köpare kan avhämta köpta föremål och uthämtare måste kunna legitimera sig. För att hämta licensbelagda vapen måste en nyutfärdad vapenlicens per vapen lämnas till Walter Borg. Det är köparens skyldighet att snarast efter auktionen söka licens för köpta vapen. Walter Borg skall anges som överlåtare på licensansökan. Vapenhandlare kan personligen hämta ut betalda vapen om vapenhandlartillstånd i original uppvisas för Walter Borgs personal.

Föremål som köpts skall avhämtas inom 30 dagar från auktionsdatum, därefter tillkommer en förvaringsavgift om 75SEK/dag. Avseende licensbelagda vapen skall dessa avhämtas senast 30 dagar efter det att licens har utfärdats. Därefter tillkommer en förvaringsavgift om 75SEK/dag. Föremål som ej avhämtats inom nio månader från aktuell auktion kan, om inget annat överenskommits, omförsäljas av Walter Borg. Omförsäljning sker på villkor som fastställs av Walter Borg för att Walter Borg på bästa sätt ska få ersättning för samtliga fordringar som Walter Borg har gentemot köparen. Walter Borg ombesörjer befordran av köpta föremål till köparen endast efter särskild överenskommelse. Transporter till och från köparen sker alltid på köparens risk och bekostnad, om inte särskilt avtal träffats om annat. Kostnad för paketering och emballage är 150SEK/föremål, om inget annat avtalats med köparen.

Licensbelagda vapen kan skickas inom Sverige med PostNord Värde och kostar enligt gällande prislista. Frakt av upp till tre vapen bokar du via vår hemsida https://www.walterborg.se/product.html/frakt-av-vapen 

För fler vapen, vänligen begär offert. Alternativt så kan man boka egen transport och då tillkommer en packavgift på 150SEK/vapen.

ANSVAR FÖR FEL

Samtliga föremål säljs i befintligt skick. Det åligger köparen att själv undersöka föremålet för att bedöma skick och beskaffenhet. Bilder på auktionsföremål som Walter Borg presenterar kan ej tjäna som underlag för en korrekt bedömning av föremålet. Walter Borg ansvarar endast för att de uppgifter som lämnas i beskrivningen av föremålet lämnas efter bästa förmåga. Kända eller uppenbara fel eller brister hos föremålet presenteras i beskrivningen men Walter Borg ansvarar ej för något som ej står i texten. Walter Borg ansvarar ej för dolda fel som ej påtalats och normalt ej självklart bör upptäckas vid en granskning av föremålet. Vid beskrivning av ett föremåls skick ansvarar Walter Borg ej för ej omnämnda skador som kan hänföras till naturligt åldrande eller slitage. Här avses t.ex blekning, sprickbildning, skavmärken och småskador. Walter Borg garanterar ej och ansvarar ej för att ett föremål fungerar eller att det lämpar sig för en viss uppgift. Vapen som utbjudes på auktion hos Walter Borg är ej testskjutna och vare sig vapnets funktion eller precision kan garanteras. Alla föremål säljs normalt i enlighet med beskrivning i katalogtexten. Walter Borg förbehåller sig dock rätten att, om så krävs, när som helst ändra uppgifter i texten. 

REKLAMATION

Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom fem dagar från auktionsdagen.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansköp så gäller ångerrätten. Vi utnyttjande av ångerrätten vid köp av licenspliktigt objekt, tas en administrativ avgift ut om 1500 SEK för tjänsten som vi utför i samband med att objektet klubbas. Denna tjänst kan ej ångras och faktureras separat.