Walter Borg Jakt & Fritid Jägarexamenutbildning

Walter Borg Jakt & Fritid har utbildningsverksamhet för jägarexamen med intensivkurser en gång i månaden under vår- och höstterminerna. Vi gör ett kortare uppehåll under sommaren.

En typisk kurs ser ut som följande (exempel)

Måndag- Vapenvisning vilket inkluderar bla en genomgång av olika vapentyper, säker vapenhantering samt provanläggningar.

Fredag-Teori/prov. Denna dag pågår mellan 09:00 till cirka 17:00 och avslutas med det skriftliga provet. Lunch och fika ingår denna dag. Ta gärna med ett passfoto till jägarbeviset, som utfärdas efter godkänt delprov

Lördag- Provapå skytte för de som vill träna lite inför praktiska prov, där vi går igenom de olika skjutmomenten i jägarexamen. Detta kostar 1000kr extra som betalas kontant på skjutbanan, Det som ingår i övningsskyttet är: bokad bana, instruktörer, ammunition, vapen. Man skjuter på löpande älg, lerduvor, markmål och genomgång av säker vapenhantering.

Söndag-Praktiska skjutproven som skall avläggas för en komplett jägarexamen.

Vi arrangerar även kurser för företag och större grupper. Vänligen kontakta Walter Borg jakt & fritid för vidare information.

Förberedelser

Det är en förutsättning att du läst boken i god tid innan kursen startar.

För övningsfrågor se http://jagareforbundet.se/utbildning/testa-dina-kunskaper/

Anmälan görs i butiken och för att den skall vara giltig så skall betalning ske samtidigt, då får du även ut kurslitteraturen.

Vad är jägarexamen?

Jägarexamen är i dag ett krav från myndigheterna för att få möjlighet att söka licens för jaktvapen. Men det är så mycket mer än bara detta. Det är också att sätt att möta likasinnade människor som har ett gemensamt intresse för djur och natur.

Under utbildningen får du lära dig grundläggande ekologi. Ekologi handlar om samspelet i naturen och hur olika arter påverkar varandra. Du lär dig mer om många av de viltarter som lever i Sverige, deras beteende, fortplantning mm. Det ingår även ett kortare avsnitt om viltforskning och viltsjukdomar.

Du lär dig också om de olika vapen- och ammunitionstyper som är tillåtna vid jakt. De olika jaktvapnens uppbyggnad, dess olika delar och terminologi. Vidare går man igenom skjutteknik samt säker vapenhantering. Vi går igenom olika jaktformer såsom smygjakt, vakjakt, drevjakt och lockjakt. Hur man använder olika hundraser vid olika typer av jakt, samt hur ett eftersök går till.

Boken ger även kännedom om hur man tar till vara på viltet efter skottet, från passning, flåning, styckning och tillvaratagande av troféer mm.

Man får en inblick om svensk vapenlagstiftning samt andra lagar och förordningar som berör oss jägare.

Jägarexamen är så mycket mer än bara ett "jägarkörkort", det är en helt ny värld som öppnar sig.

Läs gärna mer på http://jagareforbundet.se/utbildning/jagarexamen/

Jägarexamens olika delmoment

Teoridel

Jägarexamen består av ett teoretiskt prov som testar dina kunskaper om bland annat ekologi, viltarter, jaktformer, jakttider och lagstiftning.

Praktisk del

När du väl klarat den teoretiska delen av jägarexamen så går du över till den praktiska delen.

Det praktiska provet är uppdelat i tre delprov.

Hagelgevär

Säker vapenhantering.

Avståndsbedömning.

Lerduveskytte.

Skytte mot markmål.

Grundprov kulgevär

Säker vapenhantering.

Precisionsskjutning (med jägarmässigt stöd).

Precisionsskjutning (i bänk).

Högviltsprov

Skytte mot stillastående älgfigur (tre godkända serier krävs).

Skytte mot löpande älgfigur (tre godkända serier krävs).

Med en komplett jägarexamen har du rätt att ansöka om kulgevär klass 1-4 samt hagelgevär.

Plats

Träning och praktiska prov hålls på Trosa jaktskyttebana.

Vapenvisningar sker i vår butik på Kungsgatan 57B.

Teoridagen hålls på Sveavägen 20 om inget annat anges